Інтегративний метод і супутні методики дискурс-аналізу

1.Загальна схема дискурс-аналізу.
2.Перший етап: аналіз вербально-семіотичних параметрів дискурсу
2.1. Приклади аналізу вербально-семіотичних параметрів: маркована / немаркована тема; тематичний ланцюжок; актив / пасив; займенники; засоби експліцитної оцінки і концептуальної поляризації тощо.
2.2. Методика аналізу вербально-семіотичних параметрів усного спонтанного розмовного дискурсу.
3. Другий етап: аналіз змістово-смислових параметрів дискурсу
3.1. Імплікації,  імплікатури (конвенційні, неконвенційні), приклади вилучення і розрізнення.
3.2. Пресупозиції: семантичні (категорійні, екзистенційні, фактивні)  і прагматичні (міжособистісні, ситуаційні та конвенційно-стратегічні). Приклади вилучення и аналізу.
3.3. Референція: ланки аналізу. Внутрішньотекстова, інтерсеміотична, соціосеміотична референція. Зразки аналізу
3.4. Інтертекстуальність у вузькому і широкому смислі.  Методика аналізу інтертекстуальності як ланки дискурс-аналізу. Приклад аналізу.
4. Третій етап: аналіз мотиваційно-прагматичних параметрів дискурсу: комунікативно-особистісних, ситуаційних, інтенційно-стратегічних
4.1. Методика дослідження мотиваційно-прагматичних параметрів усного дискурсу.
5. Четвертий етап: аналіз когнітивно-концептуальних параметрів дискурсу 
5.1. Методика дослідження когнітивно-концептуальних параметрів дискурсу.

 

Методика аналізу параметрів дискурсу